Goddess Trinity

Celebrate 10 days of Healing Energy

Välkommen till ett 10 dagars online mini-retreat tillägnat den gudomliga feminina energin! 

Följ med oss när vi firar gudinnekraften och väck uppe denna starka feminima kraft inom dig genom healing och mantran för att skapa balans i livet och i världen!

Musiken i  Goddess Trinity meditationerna har en speciell inprogrammerad kodning för läkning med the Sacred Healing Vibration som går genom Adam. Musiken innehåller guidade meditationer och energiövningar tillsammans med sång, mantran och binaural beats.

Du kommer att följa med på en inre resa där du hittar kraften inom dig och rensar din lägre natur för att sedan fira ditt mer upplysta jag. Vi kommer att chanta till avataren Lakshmi i tre dagar, Durga i tre och Saraswati i tre, den tionde dagen firar vi gudinnekraften, den skapande kraften. Vi firar att den ljusa energin vunnit över den mörka!

Programmet innehåller fyra stycken distanshealingar - en för varje gudinna samt en på avslutningsdagen som även är en initiering i den feminina gudomliga kraften - skaparkraften.

Utöver de fyra distanshealingarna och initieringen kommer du att få fyra guidade meditationer med mantran som du kan lyssna på under healingen samt fortsätta lyssna till och/eller jobba med efteråt.


Dag 1-3: Durga
Durga representerar moderskapsaspekten av det gudomliga. Hon är kraften, eller shakti, genom vilken det gudomliga manifesteras. Durga är power. Hon är beskyddaren och välgöraren. Den första distans-healingen ämnar väcka upp din inre kraft! Attrahera Durgas egenskaper med hjälp av ditt första mantra.Dag 4-6 : Lakshmi 
Lakhsmi är den generösa givaren. Som Vishnus consort bidrar hon till bevarandet av de tre världarna genom att skänka rikedom och överflöd av materiell och spirituell karaktär. Den andra distanshealingen syftar till att öppna upp för mer överflöd i ditt liv. Överflöd av god hälsa, rikedom, kärlek och av allt du kan tänka dig. Mantrat hjälper dig att manifestera din dröm-verklighet.Dag 7-9: Saraswati, källan till all inlärning, visdom, kunskap, konst och musik. Hon är Brahmas konsort och är involverad i skapandet an nya idéer och ting. Ansvarig för att skänka visdom och kunskap. Denna healing vill ge dig utrymme till ökat fokus och initiativförmåga så att du kan få ut din kreativitet. Genom mantrat förfinar du ditt uttryckssätt att bli mer instämt med vad du verkligen vill förmedla.


Dag 10: Initiering, på avslutningsdagen kommer vi ge dig ett otroligt kraftfullt mantra med fröljud för det feminina gudomligas olika aspekter så att du kan kanalisera gudinnekraften inom dig!Distanshealing med Adam Gil Lazaro går långt bortom den vanliga healing upplevelsen. Oavsett var du befinner dig kan du uppleva starka transformationer på både fysisk, psykisk och andliga plan. Andlig transformation genom den healingkraft som går genom Adam kan yttra sig på många sätt allt från att långvarig smärta försvinner till ett spirituellt uppvaknande där du helt plötsligt ser allting mycket klarare.

Du kommer att få den upplevelsen du behöver just där och då för din bästa utveckling. Det kan kanske vara på ett sätt som ditt ego inte kan känna av för att det är omedvetna tankemönster rotade i tidigare liv som du nu släpper taget från. Du kan uppleva en inre transformation som gör det möjligt att ta nya steg i livet.

Adam kommer att arbeta med dig i 45 minuter vid varje distanshealing.
 

Varmt välkommen!

Blessings

Adam-Text-logo.png

What's included?

6 Texter
8 Audios

Ta emot den heliga feminina kraften genom Adams distanshealing och meditationer med gudinne-mantran!

Jag är med!

Vill du dela upp din betalning på två?

Delbetala
Laila Amrouche
Laila Amrouche
Yoga Teacher

Som yogalärare ser Laila inte Yoga bara som en väg till en hälsosam kropp utan snarare om stillandet av det fluktuerande sinnet. 

Utan att ryckas med i tankarnas dans har du fokuset att vara i stadiet av djup meditation. Från detta varande bortom tid är allting möjligt och du kan leva den värld du vill skapa utifrån den vackra ljusvarelse du är. 

Mantran är ett ovärdeligt redskap inom yogan och kan med sina upplyftande vibrationer ändra din sinnesstämning snabbt och effektivt.

Med sin varma och naturliga röst sprider Laila ljus genom mantran, andningsövningar, meditations musik och yoga. 


Adam  Gil Lazaro
Adam Gil Lazaro
Miracle Man

Healer och grundare av The Sacred Healing Vibration. Adam verkar för fysiskt, mentalt och andligt välmående genom spirituella healing workshops och music med initieringar och mantras för inre uppvaknande.

The Sacred Healing Vibration är en kraftfull universal healing energi som går genom Adam sedan han initierats av högt avancerade ljusmästare.

Denna vibration går bortom kroppsliga lager och rensar blockeringar från tidigare liv och har hjälpt många människor bli av med långvarig fysisk smärta, psykologiska besvär samt spirituellt uppvaknande.

Adam, mirakelmannen guidar dig till en förståelse att vi lever i totalt överflöd, vi måste bara lära oss att acceptera denna verklighet och gå bortom våra begränsande tankar och mönster.